Fluid Function

 • Braided. Earthenware, glaze/porcelain, decals. 2021. 25 × 20 × 15cm. 1600 CHF

 • Braided. Earthenware, glaze/porcelain, decals. 2021. 25 × 20 × 15cm. 1600 CHF

 • Left: Braided. Earthenware, glaze/porcelain, decals. 2021. 25 × 20 × 15cm. 1600 CHF. Right: Fruit Bowl with Butterfly. Earthenware, glaze/porcelain, decals. 2021. 22 × 20 × 12.5cm. 1600 CHF

 • Right: Fruit Bowl with Butterfly. Earthenware, glaze/porcelain, decals. 2021. 22 × 20 × 12.5cm. 1600 CHF

 • Left: Park. Porcelain, glaze/porcelain, decals. 2021. 27 × 19 × 9cm. 900 CHF. Right:Bursted Bush. Black clay, glaze/porcelain, decals. 2021. 18 × 17 × 12cm. 1100 CHF

 • Bursted Bush. Black clay, glaze/porcelain, decals. 2021. 18 × 17 × 12cm. 1100 CHF

 • Metamorphose. Black clay, glaze/porcelain, decals. 2019. 19 × 21 × 11cm. Sold.

 • Metamorphose. Black clay, glaze/porcelain, decals. 2019. 19 × 21 × 11cm. Sold.

 • Metamorphose. Black clay, glaze/porcelain, decals. 2019. 19 × 21 × 11cm. Sold.

 • Fluid Function Plastic Flower. Black clay, glaze/porcelain, decals. 2019. 20 × 20 × 12.5cm. 1100 CHF

 • Fluid Function Plastic Flower. Black clay, glaze/porcelain, decals. 2019. 20 × 20 × 12.5cm. 1100 CHF

 • Fluid Function Oxyde. Earthenware, glaze/porcelain. 24 × 25 × 21cm. 2017. 1600 CHF

 • A bush invades a bowl. Stoneware, glaze/porcelain, decals. 2019. 14 × 18 × 9.5cm. Sold.

 • A bush invades a bowl. Stoneware, glaze/porcelain, decals. 2019. 14 × 18 × 9.5cm. Sold.

 • Fluid Function Grid. Porcelain, glaze/porcelain, decals. 2019. 14 × 14 × 9cm. 300 CHF.

 • Fluid Function Grid. Porcelain, glaze/porcelain, decals. 2019. 14 × 14 × 9cm. 300 CHF.

 • Porcelain, glaze/porcelain, decals. 2016. 28 × 28 × 10cm. 1600 CHF

 • Left: Planet. Porcelain, glaze/porcelain. 2014. 28 × 28 × 15cm. 1800 CHF.

 • Fluid Function Colour. Earthenware, glaze/porcelain. 26 x 26 x 36cm. 2017. Sold. Privat art collection.

 • Fluid Function Clouds. Earthenware, glaze/porcelain. 2017. 25 × 25 × 25cm. 1600 CHF